O projekcie DRIVER


Wizja infrastruktury repozytoriów cyfrowych dla europejskich badań naukowych

DRIVER jest finansowanym przez Unię Europejską, 18 miesięcznym projektem, który zmierza do zbudowania środowiska testowego dla przyszłej infrastruktury wiedzy Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area). DRIVER jest tworzony przez dziesięciu europejskich partnerów i ma na celu udostępnienie różnym grupom użytkowników wszelkich form dorobku naukowego, takich jak raporty naukowe lub techniczne, materiały robocze, preprinty, artykuły i dane badawcze.

Cele projektu DRIVER są następujące:

  1. Zorganizowanie i budowa wirtualnej, europejskiej sieci istniejących już repozytoriów instytucjonalnych z Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji oraz Belgii.
  2. Ocena i wdrożenie technologii na najwyższym poziomie, zarządzającej rozproszonymi repozytoriami jako jednym wirtualnym zasobem treści.
  3. Ocena i wdrożenie szeregu podstawowych usług dla użytkowników.
  4. Określenie, wdrożenie i promocja odpowiednich standardów.
  5. Przygotowanie przyszłego rozwoju i aktualizacji infrastruktury projektu DRIVER w Europie oraz zapewnienie jak największego zaangażowania użytkowników.

Dalsze informacje o projekcie DRIVER i biorących w nim udział instytucjach można znaleźć tutaj: http://www.driver-repository.eu/.

Publikacje projektu DRIVER (w języku angielskim)

Prezentacje projektu DRIVER (w języku angielskim)

No Comments

No comments yet.

Comments RSS

Sorry, the comment form is closed at this time.


Driver is proudly powered by WordPress and themed by Mukkamu