Sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla repozytoriów Otwartego Dostępu


retain qualified app creators appmemobile easy to find very best app dev corporation


Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Podstawowy serwer UNIX / Linux stanowi sprzęt komputerowy niezbędny dla standardowego repozytorium.

Student Our life is for you our most elementary task is helping students get the most from their experiences with the university. With Student Life you will discover your own personal niche on campus connect with students within or beyond the residence hall, organization, or academic program have a go at student organizations, leadership opportunities, and campus jobs and internships and pick the housing and dining and living options that work right for you http://essayviewer.com/ Other nations have clear competitive benefits to exploit within the global marketplace: america in technology and military capability China just as one industrial powerhouse and Germany as being a leader of European integration.


Istnieje szereg różnych systemów informatycznych umożliwiających tworzenie repozytoriów. Wszystkie działają na podobnych zasadach: zezwalają na umieszczenie treści w repozytorium (“przyjmowanie”), wiązanie metadanych z poszczególnymi obiektami, oraz udostępnianie metadanych osobom trzecim (do “pobrania”) z pomocą OAI-PMH. Większość tych systemów to projekty Open Source, które można swobodnie i za darmo ściągnąć z sieci.

Podstawowe systemy informatyczne to GNU eprints.org; DSpace; FEDORA, BePress oraz OPUS. Istnieje również wiele innych. BOAI udostępnia przewodnik po oprogramowaniu do tworzenia repozytoriów. Katalog repozytoriów OpenDOAR umożliwia natomiast przeglądanie spisów repozytoriów i sortowanie ich według stosowanego oprogramowania. Wygląd i funkcjonalność różnych systemów do tworzenia repozytoriów może również być porównania z pomocą tego serwisu.

GNU EPrints

Oprogramowanie EPrints.org jest “stworzone z myślą o wyzwalaniu w sieci recenzowanej literatury badawczej poprzez proces samo-archiwizacji przez autorów bądź instytucje”. Zostało stworzone przez University of Southampton, która to instytucja do dziś nadzoruje projekt.

Istnieje szereg źródeł informacji na temat oprogramowania Eprints.org – do większości z nich można dotrzeć poprzez stronę projektu. Szczególnie warta uwagi jest dokumentacja programu oraz techniczna lista dyskusyjna, wraz z archiwum.

Aby ułatwić używanie oprogramowania Eprints.org, serwis udostępnia przewodnik, który zawiera między innymi przewodnik po pierwszych krokach samo-archiwizacji, prowadzeniu serwisu Eprints, czy instalowaniu serwera Eprints przez administratorów systemu. Zespół Eprints.org stworzył również przydatną wersję demonstracyjną systemu, tak by zainteresowane instytucje mogły przyjrzeć się procesowi depozytowania eprintu oraz szeregu innych funkcji systemu Eprints.org.

DSpace

DSpace jest wynikiem współpracy pomiędzy Bibliotekami MIT oraz firmą Hewlett-Packard. System oferuje podobną funkcjonalność, co oprogramowanie GNU Eprints dla eprintów. DSpace zostało jednak również stworzone z myślą o innych rodzajach treści, takich jak nagrania wideo, artefakty multimedialne, itd.

Główna strona projektu DSpace zawiera plik FAQ oraz informacje na temat kwestii technicznych, łącznie z instrukcjami instalowania systemu.

Przegląd standardów technicznych DRIVER

W ramach projektu DRIVER zostało przeprowadzone badanie zatytułowane “Przegląd standardów technicznych DRIVER”. Badanie przeprowadzili partnerzy projektu DRIVER z CNRS we Francji. Pierwsza część badania jest analizą rodzajów treści, które należy połączyć z repozytoriami instytucjonalnymi w ramach warstwy treści eResearch. Druga część przedstawia obecnie istniejące mechanizmy implementacji repozytoriów instytucjonalnych. Trzecia część analizuje doświadczenie czołowych użytkowników protokołu OAI-PMH. Czwarta opisuje inicjatywy, w ramach których treści z repozytoriów instytucjonalnych zostają umieszczone w szerszych ramach. Badanie ma służyć menadżerom instytucji, twórcom treści oraz autorom oprogramowania repozytoryjnego, a jego zadaniem jest sprowokowanie dyskusji i wspieranie inicjatyw dotyczących integracji i tworzenia nowych standardów.

No Comments

No comments yet.

Comments RSS

Sorry, the comment form is closed at this time.


Driver is proudly powered by WordPress and themed by Mukkamu