Informacje o państwach


W ramach projektu DRIVER są zbierane informacje na temat rozwoju Otwartego Dostępu oraz innych repozytoriów cyfrowych na terenie Europy, łącznie z narodowymi strukturami wsparcia oraz partnerami.

Projekt DRIVER zakończył niedawno pracę nad badaniem inwentarzowym prezentującym obecny stan rozwoju repozytoriów w Europie. Spośród 27 państw europejskich, siedem nie posiada repozytoriów instytucjonalnych; pięć jest we wczesnej fazie tworzenia systemu repozytoriów, a pozostałe 15 państw w różnym stopniu stworzyło system repozytoriów instytucjonalnych. Wśród zbadanych repozytoriów najczęściej stosowanym pakietem programowym były GNU Eprints, DSpace oraz OPUS. Pełny raport jest dostępny jako plik. Proszę przesyłać komentarze na adres weenink@surf.nl.

W ramach raportu zidentyfikowano cztery Modele Narodowe łączenia repozytoriów, jak również szereg Narodowych Struktur wsparcia niezbędnych dla rozwoju repozytoriów w danym kraju.

Poniższe linki prowadzą do informacji na temat stanu rozwoju repozytoriów w poszczególnych państwach wraz z niezbędnymi kontaktami instytucjonalnymi. W celu zapoznania się z najnowszymi buy essays wydarzeniami oraz wiadomościami lokalnymi dla poszczególnych państw proszę zajrzeć na stronę DRIVER Wiki, która pozwala społeczności aktualizować treści, w celu odnotowania wydarzeń w gwałtowanie zmieniającym się środowisku.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej

Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Grecja
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Informacja o repozytoriach tworzonych na całym świecie jest dostępna w serwisie “OpenDOAR”, który zawiera listy i klasyfikacje rezpozytoriów zapewniających otwarty dostęp do treści akademickich. Użytkownicy mogą szukać poszczególnych repozytoriów lub przeglądać listy repozytoriów dla poszczególnych państw.

No Comments

No comments yet.

Comments RSS

Sorry, the comment form is closed at this time.


Driver is proudly powered by WordPress and themed by Mukkamu