Pracownicy wymagani do stworzenia repozytorium instytucjonalnego


Podział prac przy repozytorium pomiędzy działami różni się znacząco w zależności od instytucji. Niektóre z nich wykorzystują repozytorium tak, by spełniało dodatkowe funkcje – na przykład jako baza danych publikacji. Z tego powodu wymagane siły robocze zależą zarówno od kompetencji repozytorium, jak również – wiedzy i zasobów dostępnych wewnątrz danej instytucji.

 W przypadku niektórych repozytoriów, niezbędne umiejętności oraz wiedza mogą być wymagane od pojedynczego pracownika otrzymującego wsparcie działu IT instytucji. Jednak w wielu wypadkach praca przy repozytorium jest podzielona pomiędzy dwóch lub więcej pracowników.

W odpowiedzi na oczekiwania środowiska twórców repozytoriów, SHERPA stworzyła listę wymaganych umiejętności oraz opis typowych zadań i prac niezbędnych, aby założyć i zarządzać repozytorium instytucjonalnym w Zjednoczonym Królestwie (UK). Dokument ten można znaleźć na stronie internetowej SHERPA. Stworzyliśmy też miejsce dla tworzenia dalszych materiałów na stronie essay writing service i Wiki projektu DRIVER.

No Comments

No comments yet.

Comments RSS

Sorry, the comment form is closed at this time.


Driver is proudly powered by WordPress and themed by Mukkamu