Informacje na temat tworzenia repozytorium Otwartego Dostępu


Repozytoria instytucjonalne można stworzyć w relatywnie szybki i tani sposób, korzystając ze standardowego serwera seciowego wraz z oprogramowaniem oraz darmowo dostępnego oprogramowania typu Open Source. Istnieje szereg dostępnych systemów, z których dwa najpopularniejsze to EPrints oraz DSpace. Obydwa są oprogramowaniem Open Source, dostępnym za darmo w sieci.
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) zapewnia niezależną od aplikacji infrastrukturę umożliwiającą interoperacyjność w oparciu o pobieranie metadanych. Dzięki temu protokół gwarantuje, że Dostarczyciele Danych (zarządzający repozytoriami) prowadzą systemy, które udostępniają metadane w sposób pozwalający na ich pobieranie przez Dostarczycieli Usług (na przykład wyszukiwarki) tak, by zwiększać wartość dodaną tych serwisów.

Student Life is in charge of you our most rudimentry task is helping students get the best from their experiences with the university. With Student Life you’ll find your personal niche on campus connect with students within or outside your residence hall, organization, or academic program get involved in student organizations, leadership opportunities, and campus jobs and internships and judge the housing and dining and living options that work well right for you essay writing service Other nations have clear competitive advantages to exploit from the global marketplace: the usa in technology and military capability China being an industrial powerhouse and Germany as being a leader of European integration.


W ramach projektu DRIVER zostały zidentyfikowane kluczowe problemy, które obecnie utrudniają odnajdywanie i dostęp do materiałów umieszczonych w repozytoriach Otwartego Dostępu (OA). Następnie stworzono Wytyczne dla dostarczycieli treści, zawierające wytyczne do zaimplementowania. Kluczową rekomendacją zawartą w wytycznych projektu DRIVER jest stosowanie “zestawów” metadanych przez osoby zarządzające repozytoriami. To pozwala odróżnić rekordy z metadanymi połączonymi z pełnymi tekstami od rekordów zawierających jedynie metadane. Pozwoli też wyszukiwarkom zapewnić wyszukiwanie pełnotekstowe. DRIVER pracuje z twórcami oprogramowania w celu stworzenia konkretnych rozwiązań programistycznych, które spełnią ten warunek. W celu otrzymania dalszych informacji na temat naszych wytycznych proszę wysłać email na adres helpdesk@driver-support.eu.

Oprogramowanie może zostać zainstalowane na standardowym serwerze, kosztującym około 2100 Euro. Informatyk powinien być w stanie uruchomić repozytorium w dwa do pięciu dni, a koszt jego pracy szacujemy na około 1000 Euro. Doświadczenie z projektu SHERPA dowodzi, że dalsze dostosowywanie systemu jest niezbędne w trakcie pierwszych sześciu miesięcy istnienia repozytorium. Obejmuje to dopracowanie wyglądu serwisu oraz włączenie go w procedury danej instytucji zapewniające odpowiedni nadzór, konserwację i royalessays wsparcie. Szacujemy, że w trakcie tych sześciu miesięcy wymagane jest w sumie 15 dni roboczych pracy jednej osoby, przy szacowanych kosztach około 3000 Euro. Dalsze prace techniczne mogą zazwyczaj być wpisane w standardowe procedury konserwacyjne danej instytucji.
Podstawowy wysiłek związany z tworzeniem repozytorium instytucjonalnego nie ma więc charakteru technicznego. Dotyczy raczej wypracowania odpowiednich procesów, polityki instytucjonalnej czy środowiska informacyjnego.
Ilość wymaganej pracy zależy od skali repozytorium oraz poziomu integracji z innymi serwisami. Dla przykładu, proste repozytorium zawierające teksty badawcze różni się znacząco od repozytorium obejmującego również obiekty multimedialne, zintegrowane z wirtualnym środowiskiem dydaktycznym danej instytucji.

Doświadczenie pokazuje, że warto zacząć od prostego repozytorium i zapewnić jego sprawne funkcjonowanie zanim włączy się dalsze elementy.

Zapełnianie repozytorium również wiąże się z kosztami. W chwili obecnej istotne koszty wynikają z konieczności orędownictwa: promocji serwisu i przekonywania naukowców, by umieszczali teksty w repozytorium. Koszt ten zmalałby znacząco, gdyby instytucje wydawały zalecenia wymagające od autorów umieszczania tekstów w ramach swoich obowiązków zawodowych. Badania wykazują, że większość autorów naukowych z chęcią umieściłaby swoje pracy w repozytorium, gdyby tego od nich wymagano ( Swan, A. & Brown, S.N. (2004) JISC/OSI Journal Authors Survey Report).
Podstrony w tej sekcji naszego serwisu opisują konkretne sprawy związane z oprogramowaniem, pracownikami, integracją i orędownictwem. Można do nich dotrzeć poprzez linki z lewej strony.

No Comments

No comments yet.

Comments RSS

Sorry, the comment form is closed at this time.


Driver is proudly powered by WordPress and themed by Mukkamu