Promocja repozytoriów instytucjonalnych wśród pracowników akademickich


Systemy repozytoryjne zostały zaprojektowane tak, by umożliwić pracownikom akademickim archiwizację własnej pracy. Jest to stosunkowo prosty proces, który jednorazowo nie powinien zająć więcej niż 10 minut. Tak jak w przypadku innych systemów informatycznych, za pierwszym razem proces ten może zająć nieco więcej czasu. Może też być niezbędna odrobina pomocy – jednak formularze zgłoszeń do repozytorium są zaprojektowane w sposób przejrzysty.

Wielu “Zielonych” wydawców nie zezwala na wykorzystanie PDFu z opublikowanym tekstem. Zezwalają natomiast na wykorzystanie “wersji autorskiej”.

Z tego powodu jednym z bardziej przydatnych nawyków, jakie należy promować, jest zachowywanie ostatecznej kopii tekstu, w miejscu oczywistym i bezpiecznym. Ten prosty krok, który można wykonać na w trakcie tworzenia artykułu, jednocześnie zachęca do bardziej świadomej realizacji procesu wydawniczego, a także zmiany praw do utworu, jaka często ma miejsce na tym etapie.

Różnorodne materiały pomagające w promocji Otwartego Dostępu zostały stworzone przez partnerów projektu SHERPA i są dostępne do dalszego wykorzystania na stronie SHERPA.

No Comments

No comments yet.

Comments RSS

Sorry, the comment form is closed at this time.


Driver is proudly powered by WordPress and themed by Mukkamu