Tworzenie repozytoriów Otwartego Dostępu poprzez rozwiązania komercyjne


Usługi instalacyjne

Większość dostarczycieli oprogramowania do tworzenia repozytoriów oferuje również instalację oprogramowania oraz jego dostosowanie do standardów danej instytucji.

Zlecenia zewnęŧrzne

Istnieje szereg firm, które oferują usługi tworzenia repozytoriów dostępnych “pod klucz”. Usługi te mogą obejmować niezależne systemy bądź dużo większe projekty, zintegrowane z innymi serwisami i funkcjami – takimi jak system zarządzania biblioteką.

Inne kompleksowe usługi są oferowane przez firmy gotowe prowadzić repozytorium na własnym serwerze. W takim wypadku należy upewnić się, że wszystkie materiały – w tym zarówno treści, jak i opisujące je metadane – będzie można swobodnie wyeksportować po wygaśnięciu kontraktu na hostowanie repozytorium.

No Comments

No comments yet.

Comments RSS

Sorry, the comment form is closed at this time.


Driver is proudly powered by WordPress and themed by Mukkamu